LIVREZON GRATIS POU POTOPRENS

Politik Konfidansyalite

Politik konfidansyalite a dekri kijan nou rekeyi, itilize oubyen pataje enfòmasyon pèsonèl ou yon fwa ke ou vizite sit la, oubyen lè ou plase yon kòmand sou harrylea.com. 

Enfòmasyon ke nou rekeyi 

Yon fwa ke ou vizite site nou an (harrylea.com), ou aksepte pou nou itilize adrès IP w, de fason pou nou ka detèmine nan ki peyi ou ye, an ka ke nou ta vle montre w pri pwodwi yo nan deviz peyi kote ou ye a.

Ou aksepte tout ke deviz yo anrejistre nan yon sesyon cookie sou navigatè wap itilize a, e ki ap siprime yon fwa ke ou fèmen navigatè a.

Depiw vizite sit harrylea.com nan, nou otomatikman rekeyi kèlke enfòmasyon sou aparèy ke ou itilize pou w konekte sou sit nou an. Nou rekeyi lòt enfòmasyon tou tankou apwopo navigatè wap itilize a, adrès ip, lè ak dat zòn ou an, epi kèlke cookie ki te enstale deja sou aparèy ou a.

Epi ankò, nou rekeyi enfòmasyon a pwopo de ki paj ou vizite sou sit la, ki pwodwi ou te gade, e ki lòt sit ki refere w sit nou an.

Epi ankò, lè wap plase yon kòmand sou sit la, nou rekeyi kèlke enfòmasyon pèsonèl ou tankouL nonw ak prenonw, adrès kay ou, nimewo telefòn ou, imel ou epi detay sou pèman. 

Kijan nou pataje enfòmasyon w yo

Nou pataje enfòmasyon pèsonèl ou yo avèk de sit patenè, ki ap ede nou itilize enfòmasyon w yo. Pa egzanp, nou itilize Shopify pou nou jere Shop nou an sou entènèt la.

Contact us  

Pou plis enfòmasyon, ou kapab kontakte Harry Lea Store sou whatsapp +1 829 923-6370, oubyen sou imel info@harrylea.com 

Harry Lea Store

Pèman Sekirize
Livrezon Gratis*
Livrezon Rapid
Bon Kalite